English  |  中文版

Contact Us
Add:NO.147-5.YUNXI ROAD.JIAOJIANG DISTRICT.TAIZHOU.CITY,ZHEJIANG PROVINCE,China P.C.:318000
Tel:+86-135 6688 9210
Fax:+86-576-8888 1060
QQ:8097092
Email:info@kaiyuagro.com
Msn:wechat: liu_ruping
Skype:8097092@qq.com